Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Proposan's candidats a youtuber o instagramer de l'any

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes a l'enquesta no contindrà cap dada identificativa, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per a accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només es fa servir per indicar que has completat, o no, l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.

(Aquesta pregunta és obligatòria)
Vols proposar candidats a...
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Youtuber de l'any
Proporciona la URL del canal de youtube
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Instagramer de l'any
Proporciona la URL del perfil d'instagram
La teva adreça de correu electrònic
Si ens proporciones la teva adreça de correu electrònic, t'informarem de la inscripció i del procés de valoració d'aquestes candidatures.