Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Inscripció Premis Cactus 2018

Moltes gràcies per el vostre interés en participar als Premis Cactus 2018. Aquest formulari us permetrà proporcionar les dades necessàries per inscriure un projecte a les categories que creieu convenients.

Totes les informacions que pogueu proporcionar ens seràn de gran ajuda a l'hora d'avaluar els projectes, i us recomanem que responeu amb el màxim detall a totes les questions, i si es possible, afegiu documentació addicional i una imatge promocional al darrer pas d'aquest formulari.

Podeu consultar les bases legals dels premis cactus aqui.

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes a l'enquesta no contindrà cap dada identificativa, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per a accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només es fa servir per indicar que has completat, o no, l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.